Loa kiêm ghế Sofa

Thiết kế ðộc ðáo của chuyên gia Pinju Chen mang hình một chiếc loa nhýng trên mặt loa ðặt nệm dựa lýng. Tiếng bass phát ra từ mặt dýới của ghế và các âm cao, âm trung ðýợc bố trí khá phù hợp ðể không "thốc" vào tai ngýời ngồi. Ðầu CD nằm bên dựa tay phải, còn giắc cắm cho iPod nằm ở dựa tay trái.

Ðộ nhạy liên quan ðến công suất ampli.

Một trong những thông số cõ bản nhýng khá hữu ích khi tham khảo loa là ðộ nhạy (sensitivity) ðýợc ðo bằng decibel (dB). Ðó là con số chỉ ra loa sẽ kêu to ðến mức nào trong một mức ðiện ðầu vào. Ðộ nhạy có thể ðo bằng nhiều cách.

10 đầu đĩa than giá bình dân đến cắt cổ

Pro-ject Debut MkIII có giá tham khảo tại Anh là 240 bảng (6,8 triệu ðồng). Ðây là mẫu máy hợp lý ðể bắt ðầu cuộc chõi âm thanh này bởi khá dễ dùng, chõi ðýợc các bản ghi mới và cổ. Ở mức tiền này, MkIII là một trong những sản phẩm cho âm thanh tuyệt diệu nhất.

123[4]