Loa kiêm ghế Sofa

Một chiếc ghế êm ái phát ra tiếng nhạc, có sẵn cả ðầu CD và giắc cắm iPod sẽ là thiết bị thý giãn lý týởng.

Thiết kế ðộc ðáo của chuyên gia Pinju Chen mang hình một chiếc loa nhýng trên mặt loa ðặt nệm dựa lýng. Tiếng bass phát ra từ mặt dýới của ghế và các âm cao, âm trung ðýợc bố trí khá phù hợp ðể không "thốc" vào tai ngýời ngồi. Ðầu CD nằm bên dựa tay phải, còn giắc cắm cho iPod nằm ở dựa tay trái.

Hiện cũng có một số mẫu ghế gắn thêm loa nhýng thiết kế ghế hình loa này là ý týởng ðầu tiênDIỄM CHI (nguồn: sohoa.vnexpress.net)

Các tin khác